Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
wtorek 20 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Leon, Ludmiła, Eustachy
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbierający ZSEIE
  

    W związku ze zmianami systemu gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy mają prawo dostarczyć bezpłatnie określone w regulaminie rodzaje odpadów powstajacych w gospodarstwach domowych do punktu zbiórki tzw. PSZOK zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. 
Dodatkowo w Ośnie Lubuskim działa punkt uprawniony do przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - PHU Złomix Jarosław Miksa, ul. Bolesława Chrobrego 16, 69-220 Ośno Lubuskie. Punkt działa w godzinach 8.00-17.00 od pn do pt, w soboty 8.00-14.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK przeznaczony dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie znajduje się w siedzibie Celowego Związku Gmin CZG-12 - Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin i jest prowadzony na podstawie umowy z Gminą Ośno Lubuskie przez Celowy Związek Gmin CZG-12.

Regulamin korzystania z

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

zlokalizowanego w ZUOK Długoszyn

dla mieszkańców Gminy Ośno Lubuskie

 

 1. Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ZUOK Długoszyn.
 2. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i poleceń pracownika PSZOK.
 3. PSZOK w ZUOK Długoszyn czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. PSZOK w ZUOK Długoszyn przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia oraz przedstawieniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za bieżący okres rozliczeniowy, bądź upoważnienia, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstające na terenie nieruchomości położonych w Gminie Ośno Lubuskie, spełniające definicję odpadów komunalnych, o której mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku:

·         Makulatura (papier i tektura)

·         Opakowania z tworzyw sztucznych

·         Szkło opakowaniowe

·         Opakowania wielomateriałowe

·         Baterie i akumulatory (pochodzące z gospodarstw domowych)

·        Elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne,  itp., (pochodzące z gospodarstw domowych)

·         Przeterminowane leki

·         Opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach wraz z zawartością (pochodzące z gospodarstw domowych)

·         Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kompletne, pochodzące z gospodarstw domowych)

·         Odpady wielkogabarytowe

·         Zużyte opony

·         Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji

·         Metale i złom

·         Odzież i tekstylia

·         Odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, nie wymagających zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę) z podziałem na:

- odpady betonu i gruzu betonowego,

                  - odpady gruzu ceglanego,

                  - odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,

                  - drewno -  parkiety, boazerie itp.,

                  - szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,

                  - tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.

 1. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone
 2. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 250 kg/gospodarstwo domowe lub nieruchomość niezamieszkałą/ rok.
  Limit ten nie dotyczy odpadów betonu i gruzu betonowego oraz odpadów gruzu ceglanego.
 3. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej niż limit ustalony w pkt 9 właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującym cennikiem CZG-12.
 4. Odmawia się przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK,  iż dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych oraz w przypadku stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,  a także w przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt 9, gdy właściciel nieruchomości nie zgadza się na uiszczenie opłaty, o której mowa w pkt 10 regulaminu.
 5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania nie powinny być uszkodzone i powinny posiadać etykiety.
 6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadkach, o których mowa w pkt 11 regulaminu.
 7. Pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów.
 8. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę lub inną osobę dostarczającą odpady w imieniu właściciela nieruchomości, zobowiązany jest on do napisania upoważnienia dla transportującego, a osoba transportująca odpady również zobowiązana jest do podpisania tego upoważnienia. Upoważnienie takie dostępne jest do pobrania na stronie www.osno.pl w zakładce gospodarka odpadami lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim w pokoju nr 15. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Upoważnienie przedstawia się pracownikowi PSZOK podczas dostarczania odpadów.
 9. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 10. Nadzór nad PSZOK w ZUOK Długoszyn prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie
 11. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu lub po nr telefonu 95 755 93 71 lub 72 oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim pod nr tel. 95 757 60 29 lub 95 757 13 35.
 12. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Celowego Związku Gmin CZG-12 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 13. Regulamin korzystania z PSZOK oraz cennik przyjęcia odpadów CZG-12 są dostępne na stronie internetowej CZG-12 oraz gminy Ośno Lubuskie.

Zużyte i przeterminowane lekarstwa można oddawać w następujących miejscach:

 

Lp.

Nazwa

Adres

Godz. otwarcia

Telefon

1.

 

Apteka Avena

ul. Kopernika 22 B

69-220 Ośno Lubuskie

pn-pt 8.00-19.00

sb 9.00-14.00

95 757 63 37

2.

Apteka Przy Ratuszu

ul. Rynek5

69-220 Ośno Lubuskie

pn-pt 8.30-18.30

sb 8.00-14.00

95 757 50 36

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Cennik 2016
Cennik 2017
Upoważnienie
   
  
  
Maillista
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
  
Online: 3 odwiedzin: 3295246 top
Strona główna | Mapa | BIP |
© 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
Czas generowania strony : 0.36 sek.