Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 21 lutego 2018 | imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
INFORMACJE OGÓLNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
KONKURSY, RANKINGI 2006 - 2010
GOSPODARKA
GOSPODARKA ODPADAMI
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KULTURA
EDUKACJA
SPORT
MIEJSKI KLUB SPORTOWY " SPÓJNIA"
HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
TURYSTYKA
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
DNI OŚNA
OŚNO LUBUSKIE - WIDZIANE Z LOTU PTAKA
LINKI DO STRON INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z REGIONEM
PKS, PKP
  Ogłoszenia drobne
czytaj »
Katalog firm
i stowarzyszeń
Tutaj na pewno znajdziesz firmę lub stowarzyszenia które działają w obrębie naszego miasta.
Wejdź sprawdź.


Zapraszamy
 
Pogoda w Ośnie Lubuskim
 

 
  
OGŁOSZENIE O NABORZE
  

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA TERAPEUTY/ INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OŚNIE LUBUSKIM

 

Ośno Lubuskie 31.01.2018r.

OPS.2111.3.2018

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim poszukuje kandydatów

na wolne stanowiska pracy: terapeuta/ instruktor terapii zajęciowej – 2 etaty

Miejsce zatrudnienia:

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Ośnie Lubuskim

ul. Rybacka 3 e

69-220 Ośno Lubuskie

Wymiar etatu:  1

Ilość etatów: 2

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wykształcenie:

Wyższe, odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 listopada 2014 r.(Dz.U. 2014 poz. 1786), lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy.

 

2. Wymagania konieczne:

 1. Wymagane co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. oraz rozporządzeń zmieniających.
 2. Umiejętności manualne.
 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
 4. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
 5. Umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 6. Życzliwy i uprzejmy kontakt z ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność uważnego słuchania, systematyczność, samodzielność, odporność na stres.

 

 

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce.
 2. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z rocznym, miesięcznym i tygodniowym planem pracy.
 3. Opracowywanie planów terapeutycznych w uzgodnieniu z zespołem wspierająco-aktywizującym.
 4. Dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego.
 5. Wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii.
 6. Motywowanie uczestników do aktywności w zajęciach terapeutycznych, utrzymania higieny osobistej i utrzymania porządku na terenie placówki.
 7. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie.
 8. Organizowanie w ramach terapii imprez integracyjnych, wycieczek, zajęć rekreacyjnych.
 9. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich uczestników.

 

 

 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 1. Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy - 2  etaty, zatrudnienie na umowę o pracę,
 2. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie,
 3. Praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim, ul. Rybacka 3 e, 69-220 Ośno Lubuskie.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Poniżej 6%

 

V. Wymagane dokumenty:

1.      curriculum vitae,

2.      list motywacyjny,

3.      dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu),

4.      oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

7.      kserokopia dokumentu tożsamości,

8.      kserokopie świadectw pracy,

9.      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w części ii (np. referencje z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach),

10.  wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

11.  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI.             Termin , sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych :

1.      Termin:

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2018  roku o godz. 15.30.

2.      Sposób:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko terapeuta/ instruktor terapii zajęciowej
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim”

 

3.      Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim , ul. Rybacka 3 c, 69-220 Ośno Lubuskie.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII.          Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze są zobowiązani do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej OPS Ośno Lubuskie.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Pokrzywka tel. 95 757 13 42.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ośnie Lubuskim

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  
Maillista
Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopisz
  
Online: 9 odwiedzin: 3296269 top
Strona główna | Mapa | BIP |
© 2008 - 2018 Ośno Lubuskie. All rights reserved
Czas generowania strony : 0.45 sek.